PRESS RELEASE

Komunikacija je preduslov uspjeha. Kroz sveobuhvatnu komunikacijsku podršku aktivnostima doprinosimo ostvarenju ciljeva klijenata, zastupajući njihove interese na tržištu i predstavljajući ih na pravi način. Pružamo sljedeće usluge: odnosi s medijima, građenje imidža, organizacija press konferencija, izrada press biltena i saopštenja za medije, monitoring društvenih mreža, te izrada press clippinga-a.

Kreativa bez ograničenja uz novi studio za snimanje

Rastuće potrebe poslovanja, želja da ispunimo sve zahtjeve klijenata kao i potreba da sve naše kreativne ideje realizujemo u stvarnosti su doveli do odluke da opremimo novi studio za snimanje i fotografisanje u Banjoj Luci.

Pored postojećeg studija koji koristimo za snimanje TV emisija, odlučili smo da opremimo novi studio koji će sigurno podići kvalitet produkcije i naših usluga na jedan viši nivo. Na ovaj način ostvarujemo kontinuiran rast i poboljšavamo kvalitet produkcije. Glavni motiv zbog koga smo se odlučili da investiramo u opremanje novog studija jeste činjenica da uvijek nastojimo da poboljšamo kvalitet naših usluga i u potpunosti odgovorimo na sve zahtjeve tržišta, te budemo u mogućnosti da ispunimo rastuće zahtjeve i potrebe naših klijenata.

Opremanjem novog studija pokazujemo da u našem poslovanju nema mjesta stagnaciji, te da je kvalitet proizvoda koji izlaze iz naše kreativne radionice prioritet.

Do sada smo za potrebe snimanja uglavnom koristili različite lokacije u samom gradu i često smo se nalazili u situaciji da ne možemo da pronađemo lokacije koje u potpunosti odgovaraju našim idejama. Upravo zbog toga nismo uvijek bili u mogućnosti da naše prvobitne kreativne ideje izvedemo do samog kraja. Korištenjem novog studija ćemo biti u mogućnosti da kreiramo lokacije kakve su nam potrebne za dati projekat. Ovo će bez sumnje dovesti do toga da više nećemo nailaziti na prepreke ove vrste u realizaciji različitih projekata, te ćemo biti u mogućnosti da iste provedemo u potpunosti u skladu sa našim originalnim idejama.

Novi studio nam otvara nova vrata, bezbrzoj mogućnosti, te istovremeno nam nameće i obavezu da sve te mogućnosti i iskoristimo. Opremanjem studija stvorili smo sve uslove za realizaciju različitih projekata i ideja, te dobili dodatnu inspiraciju da naš rad konstantno podižemo na viši nivo. Ovim ulaganjem u naše poslovanje stvorili smo prostor našem timu da se u potpunosti izrazi, omogućili da naša kreativa nema nikakvih ograničenja i obezbijedili sve preduslove da ispunimo zahtjeve naših klijenata.

POKRENI MANIJU

Pokreni svoj projekat